Επιστήμη & φιλοσοφία

Βιοενέργεια

Η επιστήμη είναι η ανθρώπινη παρατήρηση και ανάλυση της ζωής. Η ζωή είναι το Πνεύμα που ενσωματώνεται ως μια φυσική εμπειρία.  Έτσι, η επιστήμη είναι η παρατήρηση του Πνεύματος, και οι δύο δεν είναι πραγματικά σε αντίθεση.

Οι μορφές θεραπείας βιοενέργειας θεωρούνται ως συμπληρωματικές και επωφελείς για την ιατρική και χειρουργική παρέμβαση διαταραχής και πόνου για περισσότερο από σαράντα χρόνια. Με βασικές κλινικές μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής ιατρικής, η θεραπευτική αγωγή βιοενέργειας άρχισε να αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) το 1976. Το επιστημονικό όριο υγείας και ευεξίας άρχισε να αλλάζει ως αποτέλεσμα αξιόπιστων μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε πολλά διαπιστευμένα ιδρύματα όπως το UCLA , Στο Harvard Medical, στο Πανεπιστήμιο Tufts και στο Ιατρικό Κολλέγιο της Νέας Υόρκης κλπ.

Για πολλά χρόνια η συμβατική ιατρική έχει αναγνωρίσει ότι οι διαταραχές της ροής ενέργειας στο σώμα είναι ανισορροπία ενδεικτική της ασθένειας και χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για την παρακολούθηση της ροής της ενέργειας στο σώμα. Οι γιατροί εξετάζουν την ενεργειακή δραστηριότητα της καρδιάς με ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), ενεργειακή δραστηριότητα του εγκεφάλου με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) και ενεργειακή δραστηριότητα των μυών με ηλεκτρομυογραφία (EMG) για τον προσδιορισμό της κατάστασης της υγείας. Υπάρχει ενεργειακή δραστηριότητα σε όλα τα άλλα όργανα και τους αδένες του σώματος καθώς αυτό το ευρύ ζωτικό ενεργειακό σύστημα ζωής διασυνδέει το σώμα, το νου και το πνεύμα για να τη διατήρηση της ζωή. Τα ιατρικά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο διδάσκουν τώρα τη θεωρία και την πρακτική της ενεργειακής ιατρικής, επειδή η θεραπεία βιοενέργειας αναγνωρίζεται στην κλινική μελέτη ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξηθεί η λειτουργία του αυτοάνοσου συστήματος.

Η ενεργειακή ιατρική βασίζεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι ενεργητικοί οργανισμοί. Δημιουργούμε μετρήσιμη θερμότητα, παράγουμε ηλεκτρισμό, αποδίδουμε μετρήσιμο φως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και μάλιστα έχουμε ένα μετρήσιμο μαγνητικό πεδίο. Σύμφωνα με τις αρχές της κβαντικής φυσικής, είμαστε πράγματι ενεργειακά όντα που καταλαμβάνουν ένα υλικό σώμα σε ένα φυσικό χώρο.

Η κβαντική φυσική είναι μια επιστημονική μελέτη της ενεργειακής δομής της ύλης.  Σύμφωνα με τη θεωρία των σωματιδίων, όλη η ύλη αποτελείται από εξαιρετικά μικροσκοπικά σωματίδια ατόμων και μορίων. Όλα τα σωματίδια σε μια καθαρή ουσία είναι πανομοιότυπα (δεν υπάρχουν δύο διαφορετικές καθαρές ουσίες που να έχουν τα ίδια σωματίδια). ” Όλα τα σωματίδια έχουν χώρο μεταξύ τους. ” Όλα τα σωματίδια είναι πάντα κινούμενα, περισσότερη ενέργεια (θερμότητα) παράγει περισσότερη κίνηση. Όλα τα σωματίδια έλκονται μεταξύ τους. Θεωρήστε ότι αυτή η όλη διάσταση της ύλης είναι μια κβαντική σούπα σωματιδίων όπως ορίζεται παραπάνω, με τη μόνη διαφορά να είναι η συχνότητα της κίνησης στο συνεκτικό διάστημα μεταξύ των σωματιδίων. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων υλικών παρουσιάσεων σε αυτή τη διάσταση που έχουν όλα τα κοινά θεμέλια της ίδιας ενέργειας.

Οι δημοφιλείς κβαντικές θεωρίες στις εφαρμοσμένες επιστήμες, ισχυρίζονται ότι μέσα στην φυσική, ένα πεδίο είναι μια ανάθεση της ποσότητας σε κάθε σημείο του χωροχρόνου. Ένα καλά μελετημένο κβαντικό φαινόμενο που ονομάζεται αλληλεπίδραση spin-spin υποδηλώνει ότι τα υποατομικά σωματίδια που ονομάζονται νετρίνα δεν μεταφέρουν μάζα αλλά «μόνο πληροφορία» καθώς μεταδίδονται δια μέσου του χώρου μεταξύ των σωματιδίων. Ο αιθέρας είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή αυτού του χώρου ή του μέσου για τη διάδοση του φωτός και της ενέργειας και της πληροφορίας μεταξύ των σωματιδίων. Έχει μεταφυσικές ρίζες, από τους αρχαίους φιλοσόφους όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης που περιγράφουν αυτό τον πλούσιο χώρο πληροφοριών μεταξύ των σωματιδίων ως Πέμπτο Στοιχείο. Πιο πρόσφατα, ο ψυχολόγος Carl Yung πρότεινε στοιχεία για μια κοινή αόρατη έξυπνη σχέση μεταξύ ανθρώπων που ονομάζεται συλλογικό ασυνείδητο που αναφέρεται επίσης στον Αιθέρα. O ευφυής ενεργειακός χώρος μεταξύ των σωματιδίων διευκολύνει την επικοινωνία της συνειδητής σκέψης μεταξύ ανθρώπων, ακόμη και σε μεγάλη απόσταση. Η ιδέα του Αιθέρα επιτρέπει στους θεωρητικούς να χρησιμοποιούν την κβαντική μηχανική για να περιγράψουν ένα πεδίο πληροφορίας-ενέργειας των διασυνδέσεων, των σημάτων, των γεγονότων και των διαδικασιών.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις προσωπικές αντιλήψεις της εμπειρίας ζωής είναι η ενέργεια της σκέψης που μεταφέρεται σε αυτά τα χωρικά μονοπάτια της πληροφορίας μέσα στον τομέα της βιοενέργειας του σώματος. Αυτό το πεδίο βιοενέργειας είναι η αύρα. Αυτό το πεδίο βιοενέργειας της αύρας είναι το μυαλό σας, όπου όλες οι διαδικασίες σκέψης προέρχονται, προτού μεταδοθούν μέσω της ροής ενέργειας στον εγκέφαλό σας, για τη μετάφραση σε ηλεκτρομηχανικές παρορμήσεις των εντολών του σώματος να υλοποιήσει τη δράση. Αυτή είναι η πιο ισχυρή δύναμη της συνειδητής πρόθεσης ή της δύναμης της Ψυχής που μπορεί να εφαρμοστεί στη φυσική των υλικών. Μπορεί επίσης να προβάλλεται μέσω της μεταφοράς ενέργειας στους τομείς της βιοενέργειας του συλλογικού ασυνείδητου από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Αυτό εξηγείται στο ότι οι ασκούμενοι εφαρμόζουν συνειδητή πρόθεση θεραπείας που μεταφέρεται μέσα στην θεραπευτική ενέργεια από τον θεραπευτή στον ασθενή.

Η επιστημονική παρατήρηση αυτού του είδους θα εξηγούσε ότι τα εγκεφαλικά κύματα είναι γραμμικοί ηλεκτρικοί παλμοί που ακτινοβολούν στα γύρω ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με συχνότητες και παλμούς, που μεταφέρουν πληροφορίες ως παλμούς και κύματα. Με τις αρχές της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, ένα αντίστροφο αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα στον εγκέφαλο να λαμβάνει σήματα από τα γύρω πεδία βιοενέργειας και να τα αντιλαμβάνεται ως τύπους πληροφοριών. Μέσω αυτών των μηχανισμών, οι ενέργειες του εγκεφαλικού κύματος έχουν αμφίδρομη αλληλεπίδραση με τα γύρω ενεργειακά πεδία, συμμετέχοντας στην ανταλλαγή των ενεργειών και των πληροφοριών ως παλμοί και κύματα συμβατών συχνοτήτων.

Ένας αιώνας μελέτης της Κβαντικής Φυσικής έχει ανοίξει τη νέα προοπτική της επιστημονικής εξερεύνησης στα φαινόμενα βιοενέργειας ως το θεμέλιο κάτω από τα πάντα. Ενδεχομένως μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλα τα πράγματα είναι πεδία βιοενέργειας μέσα σε άλλα πεδία, έτσι ώστε η ίδια η ζωή και ακόμη και ο τομέας της βιοενέργειας στο μυαλό σας μπορεί να είναι μια εκδήλωση μέσα στο μεγαλύτερο πεδίο βιοενέργειας της “διάστασης της ύλης”. Σε όλα αυτά αναγνωρίζουμαι την παρουσία μιας πνευματικής μηχανικής που μπορεί να διευκολύνει τόσο τη διάσταση όσο και το χορογραφημένο σκόπιμο ταξίδι της εμπειρίας της ζωής που παρέχεται για κάθε ενσαρκωμένη ψυχή. Μας οδηγεί να θεωρήσουμε ότι η επιστήμη και το Πνεύμα δεν είναι χωρισμένες, αλλά η επιστήμη είναι η υλική παρατήρηση και ο ορισμός των πνευματικών δομών σε συνεπή εργασία για να ενεργοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε αυτή τη συνολική διάσταση.

Πάνω από σαράντα χρόνια ο δρ. Hiroshi Motoyama, ένας από τους δέκα κορυφαίους παραψυχολόγους της εποχής μας, διεξήγαγε έρευνα για να αποδείξει ή να διαψεύσει την παρουσία του ανθρώπινου ενεργειακού συστήματος που ονομάζονται τσάκρα και αν αλληλεπιδρούν ή δεν αλληλεπιδρούν με την επεξεργασία της σκέψης. Στην απόδειξη αυτής της ύπαρξης δόθηκε το όνομα βιοπλάσμα στο πεδίο της αύρας ή της βιοενέργειας του νου. Για αυτό το επιστημονικό πείραμα, ο Motoyama δημιούργησε ένα δωμάτιο με επένδυση μολύβδου για να απομονώνονται τα άτομα από άλλες ενέργειες και να παρακολουθούνται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Πρώτες μελέτες απέδειξαν ότι οι μεμονωμένοι άνθρωποι εκπέμπουν μετρήσιμη ενέργεια και σε μια διακοπή ρεύματος και εκπέμπουν μετρήσιμο φως. Πιο ενδιαφέρον ήταν η αναγνώριση ότι οι άνθρωποι ποικίλλουν ως προς την ποσότητα που εκπέμπεται. Κανένα ζωντανό άτομο δεν εκπέμπει λιγότερο από 250Hz (κύκλους ανά δευτερόλεπτο) ενέργειας. Ωστόσο, ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων εκπέμπουν στις χαμηλότερες σειρές 250-400hz, διαπίστωσε ότι ορισμένοι εκπέμπουν μεταξύ 400-800Hz και άλλοι μεταξύ 800-900hz.

Μια άλλη σειρά δοκιμών παρακολούθησε την εκπομπή της ανθρώπινης ενέργειας στα επτά ενεργειακά κέντρα κατά τη διάρκεια της σκέψης. Με ενδοσυνεννόηση ζήτησε από τα άτομα να κάνουν συγκεκριμένες σκέψεις και διαπίστωσε ότι όταν σκεφτόμαστε συγκεκριμένους τύπους σκέψης, η παραγωγή ενέργειας από ένα συγκεκριμένο ενεργειακό κέντρο θα ανυψωθεί, αποδεικνύοντας ότι η σκέψη πράγματι διέρχεται μέσω του σώματος σε αυτά τα ενεργειακά κέντρα.

 

Σκεφτείτε επίσης ότι η έρευνα βιοενέργειας από τον Δρ Hunt στην UCLA ορίζει ότι το ανθρώπινο ενεργειακό σύστημα λειτουργεί από 250hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο) στο κέντρο της ρίζας έως 2000hz στο κέντρο της κεφαλής. Αυτό σε συνδυασμό με την έρευνα Motoyama δείχνει ότι καθένα από τα επτά ενεργειακά κέντρα του σώματος επεξεργάζεται μια κατηγορία σκέψης και κάθε κατηγορία λειτουργεί σε διαφορετικό εύρος συχνοτήτων από τη ρίζα στην κορώνα που δημιουργεί τα ξεχωριστά χρώματα του ουράνιου τόξου της αύρας.

Το 1ο   κέντρο επεξεργάζεται την επιβίωση, την πάλη ή την πτήση που σκέφτεται ότι δημιουργεί κόκκινο χρώμα αύρας.

Το 2ο   κέντρο επεξεργάζεται αισθησιακή αγάπη ή οικειότητα και ασφάλεια για να δημιουργήσει χρώμα πορτοκαλί αύρας.

Το τρίτο   κέντρο επεξεργάζεται την ανάλυση της ζωής ή τη λήψη αποφάσεων που δημιουργούν κίτρινο χρώμα αύρας.

4ο  το κέντρο επεξεργάζεται την αρμονία της ζωής ή ολόκληρη την αγάπη της ζωής για να δημιουργήσει το πράσινο χρώμα της αύρας.

Το 5ο   κέντρο επεξεργάζεται την εκούσια πρόθεση έκφρασης ή πράξεις που δημιουργούν το μπλε χρώμα της αύρας.

Το 6ο   κέντρο επεξεργάζεται την εσωτερική σοφία ή τη σύνδεση της Soul για να δημιουργήσει το μοβ χρώμα της αύρας.

Το 7ο   κέντρο διεκπεραιώνει την παγκόσμια σοφία ή τη σύνδεση με το Πνεύμα δημιουργεί λευκό χρώμα αύρας.

Γνωρίζουμε από την επιστήμη της σχολικής ηλικίας ότι η ενέργεια μπορεί να υποβαθμιστεί (το εκκρεμές θα επιβραδυνθεί και θα σταματήσει) χωρίς άλλη επιρροή. Όταν υπάρχει αυτή η αργή ενέργεια σκέψης θα φράξει και θα εξαντλήσει τον αυτοθεραπευτικό κυτταρικό κύκλο ανανέωσης και θα επιτρέψει τη κυτταρική φθορά και διαταραχή. Αυτή η βραδύτερη ενέργεια της σκέψης τελικά θα εξασθενίσει τον οργανισμό με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα τη πιο αργή δόνηση της ύλης. Αυτή η ανεπιθύμητη εισβολή στο σώμα θα εκφραστεί ως μια κύστη, απασβέστωση ή καλοήθεις / κακοήθεις όγκους κλπ.,  ανάλογα με το βάθος του συναισθηματικού περιεχομένου, στην αρχική αρνητική σκέψη που έχει σωματοποιηθεί. Αυτός είναι ο λόγος πίσω από κάθε ασθένεια, η ισορροπία ή ανισορροπία του σώματος που αντιπροσωπεύει τη θετική ή αρνητική κατάσταση των αντιλήψεων εντός του καταγεγραμμένου ιστορικού της ζωής, που έχουμε βιώσει.

Ποια είναι η κατάσταση των ενεργειακών πληροφοριών που αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο σώμα σας και πώς φτάνει σε κατάσταση υγείας ή ασθένειας; Εάν είστε νέοι και ανέμελοι η κατάσταση του σώματός σας είναι πιθανόν υγιής. Εάν έχετε περάσει από αγχωτικές περιστάσεις, η ροή ενέργειας της σκέψης σας μέσα από το σώμα σας μπορεί να έχει επιβραδυνθεί καθώς διασχίζει ορισμένες περιοχές του σώματος. Όταν η ζωτική ροή μειώνεται ή αποκλείεται, η απουσία αυτοθεραπείας θα επιτρέψει τον εκφυλισμό και τελικά θα δείξει τα συμβολικά φυσικά συμπτώματα της διαταραχής στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί.

Από το 1973 ο Δρ Bruce Lipton έχει ερευνήσει την κυτταρική βιολογία για να βρει νέες λύσεις στις ανθρώπινες διαταραχές. Η πρώιμη έρευνα για τη μυϊκή δυστροφία, μελέτες που χρησιμοποιούν κλωνοποιημένα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, επικεντρώθηκε στους μοριακούς μηχανισμούς που ελέγχουν τη συμπεριφορά των κυττάρων, τον οδήγησε στα νέα σύνορα της επιγενετικής. Η επιγενετική είναι η μελέτη των κυτταρικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών ή των εξωτερικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τα γονίδια μας και με τη σειρά τους καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρά μας διαβάζουν και ανταποκρίνονται στα γονίδια αυτά. Αυτό υποδεικνύει την πραγματική διανοητικά διαδραστική δυνατότητα του ανθρώπινου νου και των κυττάρων στο σώμα μας.

Κατά την εξέταση των αρχών της κβαντικής φυσικής και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην κατανόηση των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών του κυττάρου, ο Δρ Lipton παρήγαγε επαναστατικές μελέτες πάνω στην κυτταρική μεμβράνη. Αυτό αποκάλυψε ότι το εξωτερικό στρώμα μεμβράνης του κυττάρου ήταν ένα οργανικό ομόλογο ενός τσιπ υπολογιστή. Η έρευνά του στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, μεταξύ 1987 και 1992, αποκάλυψε ότι το περιβάλλον, που λειτουργούσε μέσω της μεμβράνης, έλεγχε τη συμπεριφορά και τη φυσιολογία του κυττάρου, στρέφοντας τα γονίδια. Οι ανακαλύψεις του, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την προγενέστερη επιστημονική άποψη ότι η ζωή ελέγχεται από τα γονίδια, προκάλεσε ένα από τα πιο σημαντικά πεδία σπουδών σήμερα, την επιστήμη της επιγενετικής. Δύο σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις που προέκυψαν από αυτές τις μελέτες καθόρισαν τα μοριακά μονοπάτια που συνδέουν το μυαλό της σκέψης και το σώμα της ουσίας. Πολλές μεταγενέστερες εργασίες άλλων ερευνητών έχουν επικυρώσει από τότε τις ανακαλύψεις και τις έννοιές του.

Στο βιβλίο του, The Biology of Belief, ο Δρ Lipton παρουσιάζει εκπληκτικά νέα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τις βιοχημικές επιδράσεις της λειτουργίας του εγκεφάλου, υποδεικνύοντας ότι όλα τα κύτταρα του σώματός σας επηρεάζονται από τις σκέψεις σας για καλό ή για κακό.

Θεωρώντας τα κύτταρα ως μικροσκοπικά άτομα διευκολύνει την κατανόηση της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς τους. Μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας ως μια πολυσύχναστη κοινότητα άνω των 50 τρισεκατομμυρίων ατομικών κυττάρων. Κάθε κύτταρο είναι ένα ευφυές ον που μπορεί να επιβιώσει απο μόνο του. Αυτά τα έξυπνα κύτταρα διαπνέονται από πρόθεση και σκοπό. Υπάρχει ένας παρατηρήσιμος εγγενής μηχανισμός “νοημοσύνης” με τον οποίο τα κύτταρα αναπτύσσονται. Όπως και οι άνθρωποι, τα μεμονωμένα κύτταρα αναλύουν χιλιάδες ερεθίσματα από το μικροπεριβάλλον που κατοικούν. Μέσω της ανάλυσης αυτών των δεδομένων, κάθε κύτταρο που έχει σκοπό και συλλογιστική θα προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας των σύγχρονων ερευνητών έχουν αποκαλύψει τις λεπτές χημικές τροποποιήσεις του DNA και των σχετιζόμενων με το DNA πρωτεϊνών που επιτρέπουν στους οργανισμούς να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους και να μεταβιβάσουν αυτές τις προσαρμογές στους απογόνους τους χωρίς να αλλάξουν τη δομή των μορίων του DNA. Οι γονιδιακές μεταλλάξεις που παράγουν εξέλιξη προκύπτουν από την “ανάγκη” ενός οργανισμού να προσαρμόζεται σε απειλητικές για τη ζωή περιβαλλοντικές πιέσεις, έτσι οι αναπτυξιακές αλλαγές δεν είναι τυχαίες και σε μεγάλο βαθμό είναι περιβαλλοντικά προβλέψιμες.

Αν τα 50 τρισεκατομμύρια κύτταρα της κοινότητας του σώματός σας δημιουργηθούν και ανανεωθούν μέσα σε ένα περιβάλλον που κυκλοφορεί ελεύθερα με την συνειδητή σκέψη σας, αποκλείοντας τις πιέσεις, πόσο θα επηρεάζει το περιβάλλον την υγεία της κοινότητας του σώματός σας; Η βιολογία της δικής σας πεποίθησης καθορίζει την ποιότητα της υγείας και της ζωής σας!

Οι προηγούμενες περιγραφές από την επιστήμη σχετικά με το πώς η σκέψη διαπερνά και επηρεάζει το σώμα μας υποδεικνύει ότι “όλη η ασθένεια” γεννιέται από τα άγχη. Τα κύτταρα μας απλά προσαρμόζονται στις σκέψεις του αγχώδους περιβάλλοντος που υπομένουμε, το οποίο ξεκλειδώνει την άμυνα της υγεία μας για να επιδείξει τα αποτελέσματα στα συμπτώματα. Όσο η ιατρική επιστήμη μπορεί να παρατηρήσει και να μετρήσει αυτά τα αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι η πρόγνωση πρέπει πάντα να ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Αυτή η προσαρμογή είναι σε εξέλιξη και μπορεί εξίσου εύκολα να μετατραπεί σε ένα ισορροπημένο αποτελέσμα της ύφεσης της διαταραχής και της άριστης υγείας, αλλά εξαρτάται από την εύρεση των στρεσογόνων παραγόντων πίσω από τα συμπτώματα και την επίλυση τους, με το πώς σκεφτόμαστε για τους παράγοντες άγχους με διαφορετικό και υγιεινό τρόπο. Άλλοι παράγοντες στη χρόνια κατάσταση περιλαμβάνουν το πώς σκεφτόμαστε και την αυθεντική πεποίθησή μας. Οι σκέψεις μας τείνουν να είναι κρίσιμες ή αρνητικά κυριαρχούμενες; Πιστεύουμε στην διαταραχή περισσότερο από ό, τι πιστεύουμε στο δικαίωμά μας και την ικανότητά μας να την νικήσουμε;

Η εσφαλμένη πίστη και το άγχος της παραπλανητικής σκέψης βρίσκονται στην καρδιά της ασθένειας. Ακριβώς όπως η ασθένεια μπορεί να αναπτυχθεί σε μια πραγματική, παρατηρήσιμη και μετρήσιμη βάση στη ζωή μας, έτσι αλλάζοντας και με σωστές πεποιθήσεις,  επιλέγοντας να σκεφτούμε διαφορετικά, μπορεί να αναστρέψουμε τη διαδικασία και οποιαδήποτε ασθένεια να υποχωρήσει. Το μόνο που απαιτείται για να πετύχετε την υγεία είναι η προθυμία να ερευνήσετε με αυτοεκτίμηση τις συνήθειες που σας πήραν μακριά από τη ζωή και την υγεία. Το άνοιγμα για να αλλάξετε τη ζωή σας είναι η αγάπη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *